REGULAMIN

§1. Wypożyczalnia busów i samochodów dostawczych Camel w Warszawie wynajmuje busy i samochody dostawcze osobom, które spełniają określone warunki :  ukończony 24 rok życia, przedstawienie dwóch dokumentów ze zdjęciem tj.  dowód osobisty i prawo jazdy (kat. B)

§2. W ramach jednodobowej stawki , najmujący może przejechać samochodem 9 osobowym, busem lub samochodem dostawczym 300 kilometrów. W przypadku gdy najemca przekroczy wyznaczony limit, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20 groszy za każdy przejechany kilometr. Istnieje możliwość wynajmu samochodów ze zdjętym limitem kilometrów koszt takiej usługi wynosi + 50 złotych za każdy dzień wynajmu.

§3. Najemca zobowiązany jest uiścić kaucję zwrotną oraz kwotę najmu z góry za okres trwania umowy wynajmu, w przypadku zwrotu auta przed końcem umowy wypożyczalnia CAMEL nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód.

§4. Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemna zgodą CAMEL.

§5. Wypożyczany pojazd nie może być podnajmowany (użyczany) osobom nie zgłoszonym w umowie z CAMEL, jeśli natomiast tak się stanie Najemca odpowiada materialnie i prawnie za wszystkie straty i szkody powstałe w tym czasie.

§6. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się (kolizja drogowa, uszkodzenie mechaniczne) lub kradzież, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z CAMEL.

§7. Najemca odpowiada materialnie za straty lub szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania.

§8. W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, udział w wyścigach, nie zachowanie ostrożności, kolizja, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

§9.CAMEL nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodów awarii, kolizji itp.

§10.CAMEL nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów). Całą odpowiedzialność ponosi najemca.

§11.CAMEL nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

§12. Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie przedstawiciela CAMEL o zamiarze wydłużenia okresu wypożyczenia samochodu upoważnia firmę do powiadomienia Policji o kradzieży pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 250% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.

§13. Samochód powinien być pozostawiony na okres nocy w miejscu widocznym oświetlonym (np. parking strzeżony).

§14. CAMEL wynajmuje do eksploatacji najemcy sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz) oraz ubezpieczony w OC/AC/NW samochód.

§15. Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki.

§16. Najemca zwraca samochód w terminie z góry ustalonym, bez uszkodzeń, czysty i odpowiada materialnie za brakujące części oraz ponosi koszt umycia samochodu (100,00 zł w wypadku gdy zwracany samochód jest brudny a wypożyczył czysty).

§17. W przypadku gdy pojazd zostanie zwrócony bez dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC/AC) lub kluczyka, CAMEL obciąży Najemcę następującymi kosztami: a) 1000 zł za zgubienie dokumentów, b) 500 zł za zgubienie kluczyka.

§18. W przypadku ewentualnych rozliczeń z tytułu drobnych i koniecznych napraw samochodu, po uprzedniej konsultacji, CAMEL uwzględni tylko rachunki imienne lub faktury wystawione przez warsztaty samochodowe.

§19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.